צילום: הדר סייפן
היצירה "הסוד שבניחוח" של אודליה אלחנני מורכבת מרקמת גובלן ענקית. הדימוי ברקמה משלב בין הציור "המלקטות" של ז'אן פרנסואה מילה מהמאה ה-19 לבין צילומים עכשוויים של נשים כובסות בהודו. בתהליך יצירת העבודה משתפת אלחנני קבוצת נשים נוספת- בדואיות מקומיות - שרקמו יחד איתה את הגובלן. וכך, באמצעות רקמה וכביסה, מלאכות יד הנתפסות כנשיות, מתחברות להן נשים מתקופות שונות וממקומות אחרים. הצצה לצידו האחורי של הגובלן חושפת מבט מורכב יותר על נשיות. בחלוקה לריבועים מתבטא עיקרון העבודה שקבעה אלחנני - ולפיו כל אחת מהרוקמות התבקשה לעבוד על מקטע אחר. הריבועים, השונים בסגנונם ובאיכותם, מבליטים את ההבדלים בין הנשים. כך מעוררת העבודה מתח בין ייחודה של כל אישה לבין המאחד והמשותף לגורל הנשי, בכל זמן ובכל מקום.